Asbesthantering och asbestsanering

Det är påvisat att det kan finnas asbest i fönster som är äldre än 1982 då asbest totalförbjöds. Det innebär att det är fastighetsägarens ansvar att ta reda på om risk för asbest föreligger i fönsterkitt. I dagsläget har 19% av allt kitt som testats haft asbest.

Vi tillhandahåller 2 servicenivåer, hantering och sanering.

Hantering innebär att kittfogen på glasets utsida tas bort och nytt kitt läggs på (Inneslutning).

Sanering innebär att allt kitt demonteras på både ytter och innerbåge samt att glasen lyfts ut och återmonteras med nytt kitt. Bågen kommer då att vara helt sanerad och fri från asbest.

Vi rekommenderar att man passar på att montera energiglas i innerbågen och kulturglas i ytterbågen. Då ingår saneringskostnaden och man får nya fina glas som dessutom kan räknas hem genom mindre energiförbrukning.

Vill man veta om ens fönster har asbest i fönsterkittet kan man testa själv genom att skicka in en liten provbit till ett analysföretag, exempelvis A-Analys. Alternativt kan vi göra det, kostnad 1200kr inkl provtagning, exkl moms.

Kontakta oss gärna:

Tel: 08-120 211 00  eller via kontaktformuläret här
Du kan också komma med bågarna till oss, vi finns här
(Vi finns i Huddinge, Stockholm)