Energiglas och bullerglas

Vi erbjuder olika förbättringsåtgärder såsom spröjsning, energiglas och bullerglas, ljudglas, konstglas och dylikt. Särskilt energiglas är populärt då det minskar energiförlusterna ur fönstren med 30-35%. Det blir en vinst både för din plånbok och miljön samtidigt som du bevarar det ursprungliga utseendet, något som är viktigt vid en eventuell framtida försäljning. Att du dessutom får en bättre boendemiljö på grund av minskat kallras är en bonus.

Energiglas

energiglas

bullerglas

bullerglas

Exempel: En bostadsrättsförening som har 100 fönster i storleken 120x150cm kommer att spara ca 26.000kWh/år vid en innetemperatur på 21 grader.

Bullerglas

Bullerglas är en bra metod för att minska buller från vägar och andra ljudkällor. Bullerglas består av 2st glasrutor som limmas ihop med en ljuddämpande gummimassa. Det monteras i innerbågen för maximal effekt och minimal påverkan på utseendet. Resultatet blir en effektiv bullerdämpning som förbättrar din boendemiljö och ökar värdet på lägenheten/huset. Ena glaset kan vara ett energiglas vilket dessutom ger en bra energibesparing.