Kvalitet och miljö vid fönsterrenovering

Kvalitet

För oss är ett gediget kvalitetstänk något som genomsyrar hela vår organisation. Bra kvalitet leder inte bara till nöjda kunder och bra referenser, det leder också till bra lönsamhet. Detta exemplifieras till exempel av vårt app-baserade egenkontrollsystem vilket inte bara låter oss hålla koll på att vissa moment har blivit gjorda ocht att alla träarbeten fotodokumenteras utan också visar oss vart vi har förbättringspotential vilket ökar vår effektivitet.

På verkstaden jobbar vi kontinuerligt med utbildning och verksamhetsutveckling och har kvalitetsstationer för att säkerställa att inga fönster slinker igenom utan fullgott resultat från föregående station. Vi eftersträvar samma metodik och tänk som man normalt hittar i en bra fabrik istället för det traditionella hantverk som fönsterrenovering normalt är där man är beroende av hantverkarens skicklighet.

Miljö

Miljön blir ett allt viktigare samtalsämne idag och fönsterrenovering belastar miljön mindre än ett fönsterbyte. Genom att uppgradera fönstren med energiglas eller isolerkassetter kan man uppnå samma U-värden som nya fönster vilket gör en insats för miljön väldigt intressant också från ett ekonomiskt perspektiv.

Vi jobbar också aktivt på att minska påverkan från vår verksamhet. Vi källsorterar vårt avfall, investerar i nya snålare fordon, byter tryckluftsdrivna verktyg till eldrivna, bergvärme istället för villaolja etc.

Vårt materialval styrs också av ett långsiktigt tänkande. Vi använder produkter som är miljövänliga samt har lång livslängd vilket innebär att underhållsbehovet minskar och därmed den totala miljöpåverkan. Att detta också positivt påverkar era och våra kostnader ser vi bara som en bonus.